page_banner

ઉત્પાદનો

  • Buried double rod eye washer

    દફનાવવામાં આવેલી ડબલ સળિયો આંખ ધોનાર

    દફનાવવામાં આવેલા આઇવashશનું પાણીનું ઇનલેટ અને ખાલી ઉપકરણ પરમાફ્રોસ્ટની નીચે સ્થાપિત થયેલ છે. વાલ્વ ખોલો, અને નળનું પાણી ભૂગર્ભ જળના ઇનલેટમાંથી આઇવashશ સિસ્ટમમાં વહે છે. વાલ્વ બંધ કરો, અને સિસ્ટમ આપમેળે આઇવashશ પાઇપમાં પાણી ખાલી કરી શકે છે. વિસ્તારના 0 ડિગ્રી નીચે શિયાળા માટે લાગુ પડે છે, પર્માફ્રોસ્ટની depthંડાઈ 500MM કરતા વધારે છે, ખરેખર ઠંડક વિરોધી અસર ભજવે છે. પેટન્ટ ઉત્પાદનો, નકલી બનાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે; પેટન્ટ નંબર: ઝેડએલ 2012 2 0337278.7